پروژه ها

پروژه ها


پتروشیمی ماهشهر


پروژه لواسان


پروژه ونوش نور


تونل انجماد کشتارگاه صنعتی ملایر


دانشگاه شهید بهشتی


سرپرستی بانک ملت خراسان جنوبی


سردخانه شهرک صنعتی زنجان


سردخانه لاریسا


مسجدامام ـ بازار


پروژه نادری


پروژه مینی چیلر خادم


پروژه مینی چیلر دربند

موتورخانه ساختمان اتباع خارجه over hall آبزورشن هیتاچى


پروژه مینی چیلر دربند