سرویس و نگهداری دیگ های بخار و دستگاه های سختی گیر آب

همزمان با ورود بشر به دوران صنعتی که با استفاده گسترده تر از نیروی انسان و نیروی ماشین در اوایل قرن هیجدهم آغاز شد تلاشهای افرادی نظیر وات، مارکیز و ….از انگلستان

ادامه مطلب

ممیزى و بازرسى انرژى

مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضـوابط و مقـررات ملـی سـاختمان در طراحـی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

ادامه مطلب

سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

ادامه مطلب

از پمپ های حرارتی چه میدانیم؟

پایه و اساس سیکل تبرید ترمودینامیک استفاده از پمپ حرارتی با کمک یک سیال و برق جهت استخراج انرژی حرارتی و گرما با دمای پایین به محل مصرف با دمای بالا تبرید از منبع گرما می باشد. در حالت کلی منابع حرارتی برای گرمایش و سرمایش برای خنک کردن عبارتند از : هوا با کمک هوای موجود در فضاهای باز یا داخلی آب رودخانه ها دریاچه ها و آب دریا، حرارت زمین و انرژی تلف شده حرارتی در صنایع مختلف.

ادامه مطلب

Carrier Duct Design

ادامه مطلب

کاویتاسیون در پمپ ھا

فاکتورهای موثر در پدیده کاویتاسیون :

در طی حداقل ۲۰سال تجربه و بررسی عملکرد پمپ ها ( شامل مدل و نمونه های مشابه دینامیکی ) ایـن طـور نتیجـه گیـری شـده کـه کاویتاسیون در اثر عملکرد مجموعه ای از عوامل و شرایط است . معمولا یک عامل به تنهایی برای ایجاد مسئله کاویتاسیون کـافی نیسـت ولی ترکیبی از عوامل هندسی و هیدرودینامیکی و فاکتورهای وابسته دیگر ممکن است منجر به خسارت کاویتاسیون گرد.

ادامه مطلب

 

نکات کلیدی طراحی و اجرای موتورخانه

مساحت مناسب برای موتورخانه یک بیستم یا همان پنج درصد مساحت بنای مفـــید مبنای طراحی است، البته این میزان در متراژهای بالای ده هزار متر بنا، برای محیطهای صنعتی پر تجهیزات توصیه می شود و برای ادارات ۳ تا ۴ درصد بنای مفید توصیه می شود.

ادامه مطلب

طراحی سیستم های VRF

مزیت اصلی سیستم های جریان مبرد متغیر VRF قابلیت پاسخ گویی به تغییرات در وضعیت بار مورد نظر است. در مقایسه با سیستم های انبساط مستقیم مرسوم DX که به طور محدود پیشنهاد میشود و به تغییرات در بار فضای مورد نظر پاسخگو نیست.این مشکل وقتی بیشتر جلوه میکند که سیستم DX
مرسوم بالاتر از ظرفیت مورد نظر و یا در حالت بار کامل کار کند. به خاطر اینکه سیکل کمپرسور به طور مکرر تکرار میشود.

ادامه مطلب

کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشاورزی

مصرف روز افزون انرژی، کاهش پیوسته ذخائر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این نوع سوخت ها، استفاده از منابع انرژی جایگزین و پاک را ضروری ساخته است. بر طبق برآوردهای انجام شده، ذخائر سوخت های فسیلی در جهان به طور متوسط عمری در حدود ۰۱۱ سال خواهند داشت. البته این دوره در مورد نفت کمتر و در مورد ذغال سنگ بیشتر است. اما اگر فرض کنیم عمر ذخائر خیلی بیش از این هم باشد آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از این سوخت ها محدودیت هایی را در استفاده از سوخت های فسیلی ایجاد می کند. گرم شدن کره زمین در سال های اخیر و ادامه این وضع در سال های آینده می تواند اثرات جبران ناپذیری را برای حیات در این کره بوجود آورد.

ادامه مطلب