نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

GREE Fan Coil WAS

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

فن کویل سقفی توکار گری در ظرفیت های 200 تا 2000 CFM

دسته: , .

توضیحات


مدل FP-34WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۲۰۰
برق مصرفی (W) ۴۴
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۱۰
ظرفیت سرمایشی (KW) ۲.۱۹
ظرفیت گرمایشی (KW) ۳.۲۹
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۳۸
میزان دبی آب (l/s) ۰.۱۱
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۸۸۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۱۵

 

مدل FP-51WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۳۰۰
برق مصرفی (W) ۵۹
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۱۵
ظرفیت سرمایشی (KW) ۳.۳۷
ظرفیت گرمایشی (KW) ۵.۰۶
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۴۰
میزان دبی آب (l/s) ۰.۱۷
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۰۱۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۱۶

 

مدل FP-68WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۴۰۰
برق مصرفی (W) ۷۲
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۲۵
ظرفیت سرمایشی (KW) ۴.۲۸
ظرفیت گرمایشی (KW) ۶.۴۲
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۴۲
میزان دبی آب (l/s) ۰.۲۲
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۱۳۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۱۸

 

مدل FP-85WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۵۰۰
برق مصرفی (W) ۸۷
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۳۰
ظرفیت سرمایشی (KW) ۵.۰۴
ظرفیت گرمایشی (KW) ۷.۵۶
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۴۴
میزان دبی آب (l/s) ۰.۲۵
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۲۱۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۱۹.۵

 

مدل FP-102WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۶۰۰
برق مصرفی (W) ۱۰۸
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۴۰
ظرفیت سرمایشی (KW) ۶.۴۶
ظرفیت گرمایشی (KW) ۹.۷۰
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۴۶
میزان دبی آب (l/s) ۰.۳۲
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۳۷۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۲۱

 

مدل FP-136WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۸۰۰
برق مصرفی (W) ۱۵۶
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۲۰
ظرفیت سرمایشی (KW) ۸.۱۷
ظرفیت گرمایشی (KW) ۱۰.۹۰
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۴۷
میزان دبی آب (l/s) ۰.۳۷
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۷۶۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۳۰

 

مدل FP-170WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۱۰۰۰
برق مصرفی (W) ۱۷۴
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۳۸
ظرفیت سرمایشی (KW) ۱۱.۴
ظرفیت گرمایشی (KW) ۱۸.۲
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۴۹
میزان دبی آب (l/s) ۰.۵۵
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۹۲۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۳۳

 

مدل FP-204WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۱۲۰۰
برق مصرفی (W) ۲۱۲
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۴۵
ظرفیت سرمایشی (KW) ۱۲.۱۶
ظرفیت گرمایشی (KW) ۱۸.۵۵
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۵۲
میزان دبی آب (l/s) ۰.۵۷
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.1
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.1
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.1
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۲۴۵/۱۹۲۱/۵۱۰
وزن پنل (kg) ۲۴

 

مدل FP-238WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۱۴۰۰
برق مصرفی (W) ۳۸۰
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۲۱.۹
ظرفیت سرمایشی (KW) ۱۲.۴۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۱۹.۵
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۵۶
میزان دبی آب (l/s) ۰.۵۷
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.1
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.1
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.1
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۳۵۴/۱۶۷۱/۵۹۵
وزن پنل (kg) ۴۸

 

مدل FP-272WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۱۶۰۰
برق مصرفی (W) ۴۷۵
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۲۷.۹
ظرفیت سرمایشی (KW) ۱۳.۵
ظرفیت گرمایشی (KW) ۲۱.۳
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۵۹
میزان دبی آب (l/s) ۰.۶۴
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.1
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.1
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.1
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۳۵۴/۱۶۷۱/۵۹۵
وزن پنل (kg) ۴۸

 

مدل FP-306WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۱۸۰۰
برق مصرفی (W) ۵۳۵
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۳۷.۵
ظرفیت سرمایشی (KW) ۱۶
ظرفیت گرمایشی (KW) ۲۴.۸
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۶۲
میزان دبی آب (l/s) ۰.۷۴
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.1
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.1
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.1
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۳۵۴/۱۹۲۱/۵۹۵
وزن پنل (kg) ۵۲

 

مدل FP-340WAS
برند گری
نوع فن کویل سقفی توکار
منبع برق V/Ø/Hz ۲۲۰/۱/۵۰
میزان هوادهی (CFM) ۲۰۰۰
برق مصرفی (W) ۶۴۰
فشار استاتیک خارجی (Pa) ۳۰
افت فشار سیستم آب (kPa) ۴۱.۲
ظرفیت سرمایشی (KW) ۱۷
ظرفیت گرمایشی (KW) ۲۶.۱
شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) ۶۳
میزان دبی آب (l/s) ۰.۷۹
سایز لوله کشی ورودی آب F.P.T.3/4
سایز لوله کشی خروجی آب F.P.T.3/4
قطر لوله کشی درین (mm) M.P.T.3/4
ابعاد پنل H/W/D (mm) ۳۵۴/۱۹۲۱/۵۹۵
وزن پنل (kg) ۵۲

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “GREE Fan Coil WAS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *