توضیحات

مدل  (پنل داخلی)G4`Matic–H18C3/P
مدل  (پنل خارجی)G4`Matic–H18C3/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی
منبع برق  V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش BTU/h۱۸۰۰۰
برق ورودی  سرمایش KW۱.۸۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول Qty×mm۲۳×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل داخلی
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W۲.۹۰
جریان کارکرد A۸
اینورترندارد
رطوبت زدایی l/h۱.۸
صدا پنل داخلی dB(A)۴۷/۴۴/۴۱/۳۵/
صدا پنل خارجی dB(A)۵۵
میزان گردش هوا M۳/h

(SH/H /M/L)

۸۵۰/۷۸۰/۶۵۰/۵۵۰
ابعاد یونیت داخلی H×W×D  mm۲۹۸×۹۴۰×۲۰۰
وزن پنل داخلی kg۱۴
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm۷۰۰×۱۰۱۸×۴۱۲
وزن پنل خارجی kg۶۳
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm۱۲/۶
حداکثر طول لوله کشی m۲۵
تفاوت ارتفاع m۱۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایحاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش oC۵۲تا۲۱
مبردR410
نوع کمپرسورپیستونی

 

مدل  (پنل داخلی)G4`Matic–H24C3/P
مدل  (پنل خارجی)G4`Matic–H24C3/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی
منبع برق  V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش BTU/h۲۲۰۰۰
برق ورودی  سرمایش KW۲.۲
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول Qty×mm۲۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل داخلی
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W۲.۹۳
جریان کارکرد A۱۰
اینورترندارد
رطوبت زدایی l/h۲.۰
صدا پنل داخلی dB(A)۴۹/۴۵/۴۰/۳۷/
صدا پنل خارجی dB(A)۵۵
میزان گردش هوا M۳/h

(SH/H /M/L)

۱۲۰۰/۱۰۵۰/۹۰۰/۸۰۰
ابعاد یونیت داخلی H×W×D  mm۳۲۵×۱۰۷۸×۲۴۶
وزن پنل داخلی kg۱۶.۵
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm۷۰۰×۱۰۱۸×۴۱۲
وزن پنل خارجی kg۶۴
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm۱۶/۶
حداکثر طول لوله کشی m۲۵
تفاوت ارتفاع m۱۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایحاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش oC۵۲تا۲۱
مبردR410
نوع کمپرسورپیستونی

 

مدل  (پنل داخلی)G4`Matic–H30C3/P
مدل  (پنل خارجی)G4`Matic–H30C3/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی
منبع برق  V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش BTU/h۲۷۳۰۰
برق ورودی  سرمایش KW۲.۷۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول Qty×mm۲۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W۲.۹۶
جریان کارکرد A۱۴.۰
اینورترندارد
رطوبت زدایی l/h۳.۰
صدا پنل داخلی dB(A)۵۱/۴۸/۴۳/۴۰
صدا پنل خارجی dB(A)۵۸
میزان گردش هوا M۳/h

(SH/H /M/L)

۱۲۰۰/۱۱۰۰/۹۰۰/۸۱۰
ابعاد یونیت داخلی H×W×D  mm۳۲۵×۱۰۷۸×۲۴۶
وزن پنل داخلی kg۱۷
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm۷۹۰×۱۰۰۰×۴۲۷
وزن پنل خارجی kg۷۵
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm۱۶/۶
حداکثر طول لوله کشی m۳۰
تفاوت ارتفاع m۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایحاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش oC۵۲تا۱۸
مبردR410
نوع کمپرسورپیستونی

 

مدل  (پنل داخلی)G4`Matic–H36C3/P
مدل  (پنل خارجی)G4`Matic–H36C3/M
برندگری
نوعکولر گازی اسپلیت دیواری
عملکردسرمایشی
منبع برق  V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش BTU/h۳۳۰۰۰
برق ورودی  سرمایش KW۳.۴۴
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول Qty×mm۲۳×۶
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W۲.۸۱
جریان کارکرد A۱۸.۶
اینورترندارد
رطوبت زدایی l/h۳.۵
صدا پنل داخلی dB(A)۵۵/۴۲/۴۸/۴۵
صدا پنل خارجی dB(A)۶۰
میزان گردش هوا M۳/h

(SH/H /M/L)

۱۴۰۰/۱۳۰۰/۱۱۵۰/۱۰۰۰
ابعاد یونیت داخلی H×W×D  mm۳۲۶×۱۳۵۰×۲۵۳
وزن پنل داخلی kg۲۰
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm۷۹۰×۱۰۰۰×۴۲۷
وزن پنل خارجی kg۸۱
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm۲۰/۶
حداکثر طول لوله کشی m۳۰
تفاوت ارتفاع m۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایحاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش oC۵۲تا۱۸
مبردR410
نوع کمپرسورپیستونی

دیدگاهها


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “GREE G4`MATIC-H18C3”