نسیم تهویه آروند

GREE SVS

0.00ریال

نسل جدید چیلر سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک گری با مبرد R134A، کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان بالا، قابلیت اتصال به پنل های خورشیدی جهت تامین برق مصرفی چیلر و نوع اواپراتور و کندانسور SHELL & TUBE

در انبار موجود نمی باشد

دسته: ,

مدلLSBLX450SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۲۵۰
عمق mm۱۹۲۰
عرض mm۴۲۰۰
وزن  Kg۷۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۲۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton۴۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۱۵۸۲
C.O.P۶.۳۳
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX500SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۲۵۰
عمق mm۱۹۲۰
عرض mm۴۲۰۰
وزن  Kg۷۱۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۲۷۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton۵۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۱۷۵۸
C.O.P۶.۳۹
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX550SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۲۵۰
عمق mm۱۹۲۰
عرض mm۴۲۰۰
وزن  Kg۷۲۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۲۹۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton۵۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۱۹۳۴
C.O.P۶.۴۹
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX600SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۲۵۰
عمق mm۲۰۲۰
عرض mm۴۲۰۰
وزن  Kg۸۳۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۳۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton۶۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۲۱۱۰
C.O.P۶.۵۹
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX650SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۲۵۰
عمق mm۲۰۲۰
عرض mm۴۲۰۰
وزن  Kg۸۴۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۳۳۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton۶۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۲۲۸۵
C.O.P۶.۷۸
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX700SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۲۵۰
عمق mm۲۰۲۰
عرض mm۴۲۰۰
وزن  Kg۸۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۳۶۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton۷۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۲۴۶۱
C.O.P۶.۸۰
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX750SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۴۳۰
عمق mm۲۲۱۰
عرض mm۴۵۸۰
وزن  Kg۹۲۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۳۹۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton۷۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۲۶۳۷
C.O.P۶.۶۴
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX800SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۴۳۰
عمق mm۲۲۱۰
عرض mm۴۵۸۰
وزن  Kg۹۳۵۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۴۱۹
ظرفیت نامی سرمایی  ton۸۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۲۸۱۳
C.O.P۶.۷۱
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX850SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۴۳۰
عمق mm۲۲۱۰
عرض mm۴۵۸۰
وزن  Kg۹۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۴۳۹
ظرفیت نامی سرمایی  ton۸۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۲۹۸۹
C.O.P۶.۸۱
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX900SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۴۳۰
عمق mm۲۲۱۰
عرض mm۴۵۸۰
وزن  Kg۱۰۰۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۴۷۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton۹۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۳۱۶۴
C.O.P۶.۶۵
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX950SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۴۳۰
عمق mm۲۲۱۰
عرض mm۴۵۸۰
وزن  Kg۱۰۱۵۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۴۹۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton۹۵۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۳۳۴۰
C.O.P۶.۷۲
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

 

مدلLSBLX1000SVS
برندگری
نوعچیلر تراکمی آب خنک سانتریفیوژ DC اینورتر فتوولتائیک
مبردR134a
ارتفاع mm۲۴۳۰
عمق mm۲۲۱۰
عرض mm۴۵۸۰
وزن  Kg۱۰۵۰۰
نوع کنترل ظرفیت %پیوسته ۱۰-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW۵۰۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton۱۰۰۰
ظرفیت نامی سرمایی  KW۳۵۱۶
C.O.P۶.۹۵
نوع کمپرسورسانتریفیوژ
تعداد کمپرسور۱
نوع اواپراتور و کندانسورSHELL&TUBE

دیدگاهها


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “GREE SVS”