نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

HITACHI AHYZ

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 75 تا 400 تن تبرید

دسته: , .

توضیحات


مدل RCU40AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۴.۶+۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۵۸+۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۱۴
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۱۷۹۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU50AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴۲.۳+۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۶۹+۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۱۸۳۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU60AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵۲.۵+۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۸۷+۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۱۸۷۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU75AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵۴.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵۵.۸+۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۹۴+۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۱۸۹۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU100AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۸۱.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۴۲.۳+۸×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۶۹+۸×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲,۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۴۴۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۳۲۱۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU120AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۰۱.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۲.۵+۸×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۸۷+۸×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲,۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۴۴۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۳۲۸۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU150AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۰۸.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۵.۸+۸×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۹۴+۸×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲,۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۴۴۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۳۳۲۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU180AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۵۲.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۲.۵+۱۲×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۸۷+۱۲×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۶۵۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۸۶۵
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU200AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۶۳.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۵.۸+۱۲×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۹۴+۱۲×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۶۵۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۹۰۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU240AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۰۳.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۵۲.۵+۱۶×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۴×۸۷+۱۶×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۹۰۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۳۲۸۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۴
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۴
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU270AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۱۰.۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۵.۸+۲×۵۲.۵+۱۶×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲۱۰.۲×۹۴+۲×۸۷+۱۶×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۹۰۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۳۳۲۰+۳۲۸۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۴
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۴
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU300AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۱۷.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۵۵.۸+۱۶×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۴×۹۴+۱۶×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۹۰۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۳۳۲۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۴
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۴
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU330AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۳۹.۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۲.۵+۲×۵۵.۸+۲۰×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۵۲.۵+۲×۵۵.۸+۲۰×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۶)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۱۱۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۸۶۵+۳۳۲۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۵
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۵
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU350AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۷۶.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵×۵۵.۸+۲۰×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۵×۹۴+۲۰×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۶)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۱۱۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۹۰۰+۳۳۲۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۵
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۵
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU360AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۱۱.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶×۵۲.۵+۲۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۶×۸۷+۲۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۳۲۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۴۸۶۵
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۶
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۶
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU380AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۴۶.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۹۵۳×۵۵.۸+۳×۵۲.۵+۲۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۹۴+۳×۸۷+۲۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۳۲۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۹۰۰+۴۸۶۵
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۶
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۶
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU400AHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۷۷.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶×۵۵.۸+۲۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۶×۹۴+۲۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۲۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۳۲۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۴۹۰۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط مکانیکی
تعداد مدار ۶
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۶
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “HITACHI AHYZ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *