نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

HITACHI ATHYZ

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی، تروپیکال مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 40 تا 400 تن تبرید

دسته: , .

توضیحات


مدل RCU40ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۳.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۴.۶ + ۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۵۸ + ۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۱۴
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۱۹۰۶
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU50ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۰.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴۲.۳ + ۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۷۵ + ۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۱۹۴۶
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU60ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵۰.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵۲.۵ + ۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۹۵+ ۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲۰۱۴
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU75ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵۴.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵۵.۸ +۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۱۰۰ + ۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۲۳۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲۰۵۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU100ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۸۱.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۴۲.۳ + ۸×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۷۵ + ۸×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳,۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۴۴۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۳۸۲۲
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU120ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۰۱.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۲.۵+۸×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۹۵ + ۸×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳,۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۴۴۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۰۱۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU150ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۰۸.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۵.۸+۸×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۱۰۰ + ۸×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳,۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۴۴۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۱۰۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU160ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۲۲.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۴۲.۳+۱۲×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۷۵+۱۲+۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۶۵۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۵۱۰۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU180ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۵۲.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۲.۵+۱۲×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۹۵+۱۲+۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۶۵۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۵۶۸۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU200ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۶۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۵.۸+۱۲×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۱۰۰+۱۲+۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۶۵۹۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۵۸۲۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU240ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۰۳.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۵۲.۵+ ۱۶×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۴×۹۵+۱۶×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۹۰۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۴۰۱۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۴
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۴
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU270ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۱۰.۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۵.۸+۲×۵۲.۵+۱۶×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۱۰۰+۲×۹۵+۱۶×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۹۰۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۴۱۰۳+۴۰۱۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۴
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۴
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU300ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۱۷.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۵۵.۸+۱۶×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۴×۱۰۰+۱۶×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۹۰۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۴۱۰۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۴
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۴
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU330ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۶۱.۴
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۲.۵+۲×۵۵.۸+۲۰×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۹۵+۲×۱۰۰+ ۲۰×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۶)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۱۱۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۵۶۸۸+۴۱۰۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۵
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۵
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU350ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۷۱.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵×۵۵.۸+۲۰×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۵×۱۰۰+۲۰×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۶)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۱۱۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۵۸۲۷+۴۱۰۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۵
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۵
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU360ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۰۵.۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶×۵۲.۵+۲۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۶×۹۵+۲۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۳۲۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۵۶۸۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۶
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۶
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU380ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۱۵.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۹۵۳×۵۵.۸+۳×۵۲.۵+ ۲۴×۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۱۰۰+۳×۹۵+ ۲۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۳۲۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۵۸۲۷+۵۶۸۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۶
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۶
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU400ATHYZ1
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۲۵.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶×۵۵.۸+۲۴+۱.۱
میزان جریان در حال کار (A) ۶×۱۰۰+ ۲۴×۲.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۱۰۰۱۵(۷.۵)×۳۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۷۰×۱۳۲۸۰×۱۹۴۰
وزن (Kg) ۲×۵۸۲۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط  مکانیکی
تعداد مدار ۶
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۶
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور پوسته و لوله

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “HITACHI ATHYZ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *