نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

HITACHI ATUZ

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه ای از ظرفیت 30 تا 300 تن تبرید

دسته: , .

توضیحات


مدل RCUP30ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۱.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۱.۵ + ۲۷
میزان جریان در حال کار (A) ۴۹.۶ + ۴×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۱۵
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۲۳۰۰
وزن (Kg) ۱۳۵۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP38ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۷.۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۱.۵ + ۳۲.۸
میزان جریان در حال کار (A) ۵۸.۷ + ۴×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۱۵
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۲۳۰۰
وزن (Kg) ۱۴۰۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP46ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۶.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۱.۵ + ۴۳.۷
میزان جریان در حال کار (A) ۷۷.۸ + ۴×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۲۳۰۰
وزن (Kg) ۱۴۷۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP51ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵۱.۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۱.۵ + ۵۲.۸
میزان جریان در حال کار (A) ۹۲.۴ + ۴×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۹
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۲۳۰۰
وزن (Kg) ۱۵۱۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP75ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۷۵.۴
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۳۲.۸ + ۸×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۵۸.۷ + ۸×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۱۵
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۴۲۰۰
وزن (Kg) ۲۵۵۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP90ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۹۳.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۴۳.۷ + ۸×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۷۷.۸ + ۸×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۴۲۰۰
وزن (Kg) ۲۷۰۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP102ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۰۲.۴
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲×۵۲.۸ + ۸×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۲×۹۲.۴ + ۸×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۹
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۴۲۰۰
وزن (Kg) ۲۷۸۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP135ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۴۰.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۴۳.۷ + ۱۲×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۷۷.۸ + ۱۲×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۸
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۶۱۰۰
وزن (Kg) ۴۳۶۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP154ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۵۳.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳×۵۲.۸ + ۱۲×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۳×۹۲.۴ + ۱۲×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۹
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۶۱۰۰
وزن (Kg) ۴۴۸۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP179ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۱.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۱.۵ + ۲۷
میزان جریان در حال کار (A) ۴۹.۶ + ۴×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۱۵
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۷.۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۸۵۰۰
وزن (Kg) ۲×۲۷۰۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲×۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲×۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP205ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۰۴.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴×۵۲.۸ + ۱۶×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۴×۹۲.۴ + ۱۶×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۹
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۷.۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۸۵۰۰(min.)
وزن (Kg) ۲×۲۷۸۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲×۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲×۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP256ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۵۶.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵×۵۲.۸ + ۲۰×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۵×۹۲.۴ + ۲۰×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۹
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۶)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۱۰۴۰۰
وزن (Kg) ۴۴۸۰+۲۷۸۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳+۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳+۲
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

 

مدل RCUP307ATUZ
برند هیتاچی
نوع چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۰۷.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶×۵۲.۸+ ۲۴×۱.۵
میزان جریان در حال کار (A) ۶×۹۲.۲+ ۲۴×۳.۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۷۹
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,(۷.۵)×۲,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۲۱۵۰×۱۹۰۰×۱۰۴۰۰
وزن (Kg) ۲×۴۴۸۰
مبرد R407C
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳+۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳+۳
نوع کندانسور فین
نوع اواپراتور مبدل صفحه ای

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “HITACHI ATUZ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *