نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

HITACHI HAU

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

چیلر جذبی شعله مستقیم هیتاچی

دسته: , .

توضیحات


مدل HAU-CGN120VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۲۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۳۵۹
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۷۲.۶
افت فشار آب سرد شده  kPa ۶۶
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۱۲۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۵۶
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۷۲.۶
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۶۶
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۸.۷
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۲.۱
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۲
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۱.۵
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۳۲.۸/۳۲.۸
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۳۰۲۳/۱۹۲۵/۲۱۷۰
وزن (ton) ۵.۶

 

مدل HAU-CGN150VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۵۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۴۴۹
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۹۰.۷
افت فشار آب سرد شده  kPa ۸۴
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۱۵۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۶۶
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۹۰.۷
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۸۴
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۱۰.۶
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۳.۳
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۲
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۱.۵
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۴۱.۰ /۴۱.۰
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۳۱۷۰/۱۹۲۵/۲۱۷۰
وزن (ton) ۵.۹

 

مدل HAU-CGN180VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۸۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۵۳۹
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۱۰۸.۹
افت فشار آب سرد شده  kPa ۴۷
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۱۸۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۶۹
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۱۰۸.۹
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۴۷
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۱۱.۰
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۳.۳
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۴
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۱.۵
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۴۹.۱/۴۹.۱
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۳۴۹۴/۱۹۲۵/۲۱۷۰
وزن (ton) ۷.۳

 

مدل HAU-CGN210VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۱۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۶۲۹
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۱۲۷.۰
افت فشار آب سرد شده  kPa ۴۵
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۲۱۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۸۸
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۱۲۷.۰
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۴۵
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۱۱.۱
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۳.۷
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۴
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۱.۵
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۵۷.۳/۵۷.۳
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۴۱۴۴/۱۹۲۵/۲۲۱۷۰
وزن (ton) ۷.۶

 

مدل HAU-CGN240VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۴۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۷۱۹
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۱۴۵.۲
افت فشار آب سرد شده  kPa ۴۹
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۲۴۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۸۶
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۱۴۵.۲
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۴۹
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۱۲.۱
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۳.۷
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۴
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۲.۲
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۶۵.۵/۶۵.۵
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۴۱۴۴/۱۹۲۵/۲۲۱۷۰
وزن (ton) ۸.۲

 

مدل HAU-CGN280VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۸۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۸۳۹
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۱۶۹.۳
افت فشار آب سرد شده  kPa ۹۴
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۲۸۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۱۰۳
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۱۶۹.۳
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۹۴
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۱۵.۵
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۵.۵
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۴
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۲.۲
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۷۶.۴/۷۶.۴
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۴۷۰۰/۱۹۸۸/۲۲۴۸
وزن (ton) ۱۰.۶

 

مدل HAU-CGN320VI
برند هیتاچی
نوع چیلر جذبی شعله مستقیم
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۲۰
ظرفیت گرمایشی (KW) ۹۵۸
دمای آب سرد شده (C۰) خروجی ۷ ، ورودی ۱۲
دبی آب سرد شده m۳/h ۱۹۳.۵
افت فشار آب سرد شده  kPa ۱۰۱
دمای آب خنک کننده (C۰) خروجی ۳۷.۵ ، ورودی ۳۲
دبی آب خنک کننده m۳/h ۳۰۰
افت فشار آب خنک کننده  kPa ۱۰۰
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C۰) خروجی ۶۰ ، ورودی ۵۵.۷
دبی آب داغ در حالت گرمایش m۳/h ۱۹۳.۵
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa ۱۰۱
ولتاژ فرکانس منبع قدرت

V , Hz

AC 400V , 50Hz
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA ۱۵.۵
قدرت خروجی پمپ محلول  kW ۵.۵
قدرت خروجی پمپ مبرد  kW ۰.۴
قدرت خروجی پمپ تخلیه  kW ۰.۴
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW ۲.۲
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m۳n/h) ۸۷.۴/۸۷.۴
فشار گاز طبیعی (kPa) ۲.۰
ابعاد (H/W/D) mm ۴۷۰۰/۱۹۸۸/۲۲۴۸
وزن (ton) ۱۰.۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “HITACHI HAU”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *