HITACHI RUA

0.00ریال

پکیج پشت بامی هیتاچی از ظرفیت 4 تا 30 تن تبرید

مدلRUA-4AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۳.۳۴
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۳.۵
میزان جریان در حال کار (A)۵.۸/۵.۷
کنترل ظرفیت %۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۶۷۳×۱۰۲۰×۱۴۶۰
وزن (Kg)۱۹۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-5AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۴.۱۴
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۴.۶
میزان جریان در حال کار (A)۷.۸/۷.۶
کنترل ظرفیت %۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۶۷۳×۱۰۲۰×۱۴۶۰
وزن (Kg)۱۹۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-6AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۵.۱۲
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۵.۴
میزان جریان در حال کار (A)۸.۹/۸.۶
کنترل ظرفیت %۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۷۷۳×۱۰۲۰×۱۴۶۰
وزن (Kg)۲۲۰
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-8AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۶.۱۵
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۶.۷
میزان جریان در حال کار (A)۱۱.۳/۱۰.۴
کنترل ظرفیت %۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۷۷۳×۱۰۲۰×۱۶۶۰
وزن (Kg)۲۷۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-9AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۷.۶۹
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۷.۵
میزان جریان در حال کار (A)۱۲.۵/۱۳.۰
کنترل ظرفیت %۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۹۸۳×۱۰۲۰×۱۶۶۰
وزن (Kg)۲۹۰
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-10AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۸.۷۱
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۸.۳
میزان جریان در حال کار (A)۱۴.۱/۱۳.۳
کنترل ظرفیت %۰, ۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۹۸۳×۱۰۲۰×۱۶۶۰
وزن (Kg)۳۰۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-13AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۱۰.۳۵
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۶.۸/۶.۹\۴.۳/۴.۴
میزان جریان در حال کار (A)۱۱.۷/۱۱.۸\۷.۴/۷.۵
کنترل ظرفیت %۰,۶۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۹۸۰×۱۴۰۰×۲۱۳۵
وزن (Kg)۴۹۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-15AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۱۲.۸۴
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۸.۵/۸.۵\۴.۵/۴.۵
میزان جریان در حال کار (A)۱۴.۲/۱۴.۳\۷.۵/۷.۵
کنترل ظرفیت %۰,۶۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۹۸۰×۱۴۰۰×۲۱۳۵
وزن (Kg)۵۲۰
بازه دمایی کارکرد (Co)۲۰~۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۱

 

مدلRUA-20AT3S
برندهیتاپی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۱۷.۴۴
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۲×۸.۶/۲×۸.۸
میزان جریان در حال کار (A)۲×۱۴.۷/۲×۱۴.۸
کنترل ظرفیت %۰,۵۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۱۵۰۰×۱۹۰۰×۱۹۴۵
وزن (Kg)۷۸۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۱۴ ~ ۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۲

 

مدلRUA-25AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۲۰.۱۷
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۲×۹.۵/۲×۹.۶
میزان جریان در حال کار (A)۲×۱۶.۵/۲×۱۷.۱
کنترل ظرفیت %۰,۵۰,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۱۵۰۰×۱۹۰۰×۲۴۲۵
وزن (Kg)۹۳۵
بازه دمایی کارکرد (Co)۱۴ ~ ۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۲

 

مدلRUA-30AT3S
برندهیتاچی
نوعپکیج پشت بامی
ظرفیت سرمایشی (USRT)۲۵.۸۴
منبع برق V/Ø/Hz۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW)۳×۸.۴/۳×۸.۴
میزان جریان در حال کار (A)۳×۱۴.۹/۳×۱۵.۰
کنترل ظرفیت %۰,۶۶,۱۰۰
ابعاد H/W/D (mm)۱۵۰۰×۱۹۰۰×۲۴۲۵
وزن (Kg)۱۰۰۰
بازه دمایی کارکرد (Co)۱۴ ~ ۵۲
مبردR22
نوع کمپرسوراسکرال
تعداد کمپرسور۲

دیدگاهها


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “HITACHI RUA”