نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

OGENERAL ARG

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

کولر گازی داکت اسپلیت اجنرال با عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 24000، 30000، 36000، 45000 ، 60000 و 90000 BTU/h

توضیحات

توضیحات

مدل  (پنل داخلی) ARG25RLCY
مدل  (پنل خارجی) AOG25R
برند اجنرال
نوع کولر گازی داکت اسپلیت
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۲۴۱۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۲۶۸۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۲.۶۰/۲.۸۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۲.۵۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۰۲
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۱۲.۳/۱۳
برچسب انرژی
اینورتر ندارد
رطوبت زدایی (l/h) ۲.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۸/۴۵/۴۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg) ۴۳
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۶۴۳/۸۴۰/۳۳۶
وزن پنل خارجی (kg) ۶۸
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) ۲۵(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m) ۱۵
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۰تا۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۵تا۲۱
مبرد R22

 

مدل  (پنل داخلی) ARG30RLC
مدل  (پنل خارجی) AOG30R
برند اجنرال
نوع کولر گازی داکت اسپلیت
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۲۹۴۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۳۲۴۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۳.۲۰/۳.۵۵
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۳/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۲.۴۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۲.۹۷
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۱۴.۷/۱۵.۷
برچسب انرژی
اینورتر ندارد
رطوبت زدایی (l/h) ۴
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۷/۴۵/۴۳
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۵
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۶۵۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg) ۴۳
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۹۰۰/۹۰۰/۳۵۰
وزن پنل خارجی (kg) ۸۵
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) ۲۵(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m) ۱۵
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۰ تا ۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۵ تا ۲۱
مبرد R22

 

مدل  (پنل داخلی) ARG36UUAN
مدل  (پنل خارجی) AOG36U
برند اجنرال
نوع کولر گازی داکت اسپلیت
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۳۵۸۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۴۳۴۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۳.۶۵/۳.۶۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۳/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۲.۹۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۴۸
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۱۶.۵/۱۶
برچسب انرژی
اینورتر ندارد
رطوبت زدایی (l/h) ۳.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۳/۴۱/۳۹
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۷۵۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg) ۴۳
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۱۱۶۵/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg) ۹۸
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) ۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۰ تا ۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۰تا ۲۴
مبرد R410

 

مدل  (پنل داخلی) ARG45RLC3
مدل  (پنل خارجی) AOG45R
برند اجنرال
نوع کولر گازی داکت اسپلیت
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۴۳۳۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۴۶۸۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۴.۳۵/۴.۵۷
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۵/۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۲.۷۸
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۱۵
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۸.۱/۸.۳
برچسب انرژی
اینورتر ندارد
رطوبت زدایی (l/h) ۶
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۹/۴۷/۴۵
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۷
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۸۴۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg) ۴۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۱۱۵۲/۹۴۰/۳۷۰
وزن پنل خارجی (kg) ۱۱۰
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۹.۰۵/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) ۵۰
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای حاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۰ تا ۵۲
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۸ تا ۲۱
مبرد R22

 

مدل  (پنل داخلی) ARG60RUAK
مدل  (پنل خارجی) AOG60R
برند اجنرال
نوع کولر گازی داکت اسپلیت
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۵۸۰۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۶۲۱۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۵.۲۵/۶.۰۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۵/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۲.۸۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۴۷
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۸.۷/۹.۸
برچسب انرژی
اینورتر ندارد
رطوبت زدایی (l/h) ۵.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۹/۴۵/۴۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۸
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۳۶۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۴۰۰/۱۰۵۰/۵۰۰
وزن پنل داخلی (kg) ۵۰
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۱۳۵۵/۹۴۰/۳۷۰
وزن پنل خارجی (kg) ۱۲۹
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۹.۰۵/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) ۵۰(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای حاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۰ تا ۵۲
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۸ تا ۲۴
مبرد R22

 

مدل  (پنل داخلی) ARG90TLC3
مدل  (پنل خارجی) AOG90T
برند اجنرال
نوع کولر گازی داکت اسپلیت
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۸۶۷۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۱۰۰۵۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۱۲.۵/۱۲.۵
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۵/۶
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۲.۰۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۲.۳۶
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۱۹.۵/۱۹.۵
برچسب انرژی
اینورتر ندارد
رطوبت زدایی (l/h) ۷.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۴۳۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۴۵۰/۱۵۵۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg) ۸۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۱۳۸۰/۱۳۰۰/۶۵۰
وزن پنل خارجی (kg) ۲۴۵
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۲۸.۵۸/۱۲.۷
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) ۵۰(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) ۰تا۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۰تا۲۱
مبرد R407C

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “OGENERAL ARG”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

nasimtahvie

لینک های مفید

تماس با ما

خیابان فرجام ، تقاطع سراج ، پلاک 259 ، واحد 10

تلفن : 9-77229157-021

پست الکترونیکی : info@nasimtahvie.ir