نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

OGENERAL AUH

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

کولر گازی اسپلیت کاستی اجنرال با عملکرد سرمایشی و گرمایشی با تکنولوژی اینورتر در ظرفیت های 24000، 30000، 36000، 45000 و 54000 BTU/h

توضیحات

توضیحات

مدل  (پنل داخلی) AUHF24LUL
مدل  (پنل خارجی) AOHA24LULL
برند اجنرال
نوع کولر گازی اسپلیت کاستی
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۲۴۲۳۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۲۷۳۰۵
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۲.۲۱/۲.۲۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۹.۷/۹.۷
برچسب انرژی A
اینورتر دارد
رطوبت زدایی (l/h) ۲.۷
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۹/۴۴/۳۶/۳۰
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۲
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۹۳۰/۲۴۷۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۴۵/۵۷۰/۵۷۰/

۵۰/۷۰۰/۷۰۰

وزن پنل داخلی (kg) ۱۷/۲.۶
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۵۷۸/۷۹۰/۳۱۵
وزن پنل خارجی (kg) ۴۴
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) ۳۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m) ۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) -۱۰~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۵~۲۴
مبرد R410
نوع کمپرسور Rotary

 

مدل  (پنل داخلی) AUHA30LULU
مدل  (پنل خارجی) AOHA30LUTL
برند اجنرال
نوع کولر گازی اسپلیت کاستی
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۲۹۰۱۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۳۴۱۳۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۲.۶۵/۲.۷۷
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۱۱.۶/۱۲.۲
برچسب انرژی A
اینورتر دارد
رطوبت زدایی (l/h) ۲.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۰/۳۸/۳۶/۳۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۳
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۶۰۰/۳۶۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg) ۲۶/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg) ۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) ۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) -۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۵~۲۴
مبرد R410
نوع کمپرسور Twin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی) AUHA36LULU
مدل  (پنل خارجی) AOHA36LUTL
برند اجنرال
نوع کولر گازی اسپلیت کاستی
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۳۴۱۳۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۳۸۲۲۵
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۳.۱۲/۳.۰۲
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۷۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۱۳.۷/۱۳.۳
برچسب انرژی A
اینورتر دارد
رطوبت زدایی (l/h) ۳.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۳/۳۸/۳۶/۳۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۸۰۰/۳۸۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg) ۲۶/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg) ۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) ۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) -۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۵~۲۴
مبرد R410
نوع کمپرسور Twin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی) AUHA45LULU
مدل  (پنل خارجی) AOHD45LUTT
برند اجنرال
نوع کولر گازی اسپلیت کاستی
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۴۲۶۷۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۴۷۷۸۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۳.۵۴/۳.۵۸
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۵×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۳.۵۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۹۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۵.۳/۵.۳
برچسب انرژی A
اینورتر دارد
رطوبت زدایی (l/h) ۴.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۶/۴۲/۴۰/۳۶
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۱۹۰۰/۶۹۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg) ۲۷/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۱۲۹۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg) ۱۰۷
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) ۷۵(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) -۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۵~۲۴
مبرد R410
نوع کمپرسور Twin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی) AUHA54LULU
مدل  (پنل خارجی) AOHD54LUTT
برند اجنرال
نوع کولر گازی اسپلیت کاستی
عملکرد سرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz ۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h) ۴۷۷۸۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h) ۵۴۶۱۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) ۴.۳۶/۴.۴۳
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) ۵×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) ۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) ۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) ۶.۵/۶.۶
برچسب انرژی A
اینورتر دارد
رطوبت زدایی (l/h) ۵.۰
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) ۴۷/۴۳/۴۱/۳۷
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) ۵۵
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) ۲۰۰۰/۶۹۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) ۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg) ۲۷/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) ۱۲۹۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg) ۱۰۷
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) ۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) ۷۵(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m) ۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای معتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) -۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) -۱۵~۲۴
مبرد R410
نوع کمپرسور Twin Rotary

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “OGENERAL AUH”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

nasimtahvie

لینک های مفید

تماس با ما

خیابان فرجام ، تقاطع سراج ، پلاک 259 ، واحد 10

تلفن : 9-77229157-021

پست الکترونیکی : info@nasimtahvie.ir