نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

Schneider Electric Uniflair LE TDAR/TUAR

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

پکیج مخابراتی اشنایدر دارای مدل های بالا زن (TUAR) و پایین زن (TDAR) با مبرد R410A، دارای ظرفیت های 20 تا 100 کیلو وات

توضیحات

 

مدل ۰۶۱۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۵۸۳۳
تعداد کمپرسور ۱
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۵.۰
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۲.۲
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۰۱۰
عمق (mm) ۷۵۰

 

مدل ۰۷۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۷۹۳۳
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۵.۸
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۵.۲
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۰۷۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۷۹۳۳
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۵.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۳.۹
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۰۹۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۷۹۳۳
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۴.۱
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۸.۱
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل

 

 

۰۹۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۷۹۳۳
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۳.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۷.۲
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۰۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۷۹۳۳
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۱
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۸.۷
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۰۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۷۹۳۳
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۶.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۸.۰
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۰۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۱۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۲۶۷
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۸
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۶.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۱۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۲۶۷
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۶.۲
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۳۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۲۶۷
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۴۸.۰
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۹.۳
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۳۲۲
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۲۶۷
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۴۷.۷
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۸.۰
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۴۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۶۴۰۶
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۵۱.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۵۱.۰
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۱۷۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۶۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۶۴۰۶
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۵۷.۵
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۵۶.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۱۷۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۸۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۶۴۰۶
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۶۳.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۵۷.۳
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۱۷۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۲۲۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۶۵۶
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۷۵.۱
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۷۵.۱
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۲۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۶۵۶
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۱.۲
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۰.۳
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۵۲۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۶۵۶
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۶.۷
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۳.۳
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۵۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۰۴۶
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۸.۱
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۴.۵
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۸۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۰۵۵
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۹۷.۴
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۹۰.۸
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۳۳۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۰۵۵
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۱۰۷.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۹۲.۹
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۲۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۱۵۴
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۷۵.۴
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۷۵.۴
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۲۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۱۵۴
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۲.۷
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۱.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۵۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۳۴۶۷
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۶.۵
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۵.۵
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۵۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۳۴۶۷
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۷.۵
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۶.۴
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۸۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۳۰۶۸
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۹۷.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۹۳.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۳۳۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۳۰۶۸
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۱۰۸.۲
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۹۵.۶
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Schneider Electric Uniflair LE TDAR/TUAR”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *