نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

Schneider Electric Uniflair LE TDAV/TUAV

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

پکیج مخابراتی اشنایدر با فن EC، دارای مدل های بالا زن (TUAV) و پایین زن (TDAV)، مبرد R410A، دارای ظرفیت های 20 تا 100 کیلو وات

توضیحات

توضیحات

مدل ۰۵۱۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۵۷۰۰
تعداد کمپرسور ۱
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۰.۳
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۱۹.۷
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۰۱۰
عمق (mm) ۷۵۰

 

مدل ۰۶۱۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۵۵۷۰۰
تعداد کمپرسور ۱
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۴.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۱.۹
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۰۱۰
عمق (mm) ۷۵۰

 

مدل ۰۷۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۵۵۷۰۰
تعداد کمپرسور ۱
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۴.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۱.۹
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۰۱۰
عمق (mm) ۷۵۰

 

مدل ۰۷۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۸۶۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۲۵.۸
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۵.۳
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۰۹۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۸۶۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۴.۵
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۹.۶
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۰۹۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۸۶۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۴.۲
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۸.۴
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۰۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۸۶۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۰.۱
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۳۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۰۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۸۶۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۳
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۲۹.۲
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۰۱۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۱۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۱
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۳۲۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۶.۷
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۱۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۳۲۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۳۷.۹
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۶.۳
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۳۲۱A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۳۲۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۱
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۴۸.۱
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۹.۴
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۳۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۲۳۲۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۴۷.۷
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۳۸.۰
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۱۷۲۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۴۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۶۳۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۵۱.۵
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۵۰.۹
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۱۷۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۶۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۶۵۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۵۶.۵
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۵۵.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۱۷۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۱۸۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۲
میزان جریان هوا (m۳/h) ۱۶۵۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۶۴.۰
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۵۷.۵
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۱۷۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۲۲۲A(3
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۵۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۷۵.۰
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۷۵.۰
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۲۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۵۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۲.۷
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۱.۸
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۵۲۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۵۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۶.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۲.۸
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۵۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۵۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۸.۳
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۵.۷
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۲۸۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۵۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۹۴.۸
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۷.۵
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل ۳۳۴۲A(3)
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۱۵۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۱۰۴.۸
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۹.۶
ارتفاع (mm) ۲۱۵۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۲۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۰۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۷۵.۳
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۷۵.۳
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۲۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۰۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۲.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۱.۷
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۵۲۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۵۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۸۶.۸
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۸۵.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۵۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۲۰۰۰
تعداد کمپرسور ۲
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۷۵.۳
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۷۵.۳
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۲۸۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۳۰۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۹۵.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۹۱.۸
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

 

مدل TUAR ۳۳۴۲A
برند اشنایدر الکتریک
نوع پکیج مخابراتی
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع فن EC Backward-curved centrifugal motor fan
تعداد فن ۳
میزان جریان هوا (m۳/h) ۲۳۰۰۰
تعداد کمپرسور ۴
تعداد مدار تبرید ۲
نوع کمپرسور اسکرال
ظرفیت سرمایشی غیر خالص (KW) ۱۰۵.۶
ظرفیت سرمایشی محسوس  (KW) ۹۳.۶
ارتفاع (mm) ۱۹۶۰
پهنا (mm) ۲۵۸۰
عمق (mm) ۸۶۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Schneider Electric Uniflair LE TDAV/TUAV”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

nasimtahvie

لینک های مفید

تماس با ما

خیابان فرجام ، تقاطع سراج ، پلاک 259 ، واحد 10

تلفن : 9-77229157-021

پست الکترونیکی : info@nasimtahvie.ir