گرمایش

ترکیب مطلوبی از دمای هوا،رطوبت نسبی، حرکت هوا ودمای متوسط تشعشعی محدوده مشخصی را ارائه می کند که اکثریت افراد در آن محدوده احساس آسایش میکنند.

ادامه مطلب

Refrigerant

مبرد ماده یا سیالی است که در سیستم تبرید برای دفع حرارت و تولید سرما مورد استفاده قرار می گیرد. مبردهای خوب بوسیله جذب دمای مواد در اواپراتور یعنی عمل تبخیر در دما و فشار پایین، دمای فضای مورد نظر را جذب کرده و توسط عمل تقطیر در دما و فشار بالاتر دفع می کند.

ادامه مطلب