مقالات آموزشی, ویدیو ها

اجزای تشکیل دهنده چیلر

اجزا چیلر

همانطور که میدانید یک چیلر تراکمی از چهار المان اصلی که به ترتیب: کمپرسور – کندانسور – شیر انبساط- اواپراتور نام دارد، تشکیل شده است. اما این اقلام اجزای ترمودینامیکی سیکل تبرید تراکمی هستند، در واقع برای طراحی یک چیلر کافی هستند اما در واقیعت ما جدا از مدار کنترل و قدرت الکتریکال، جزییات بیشتری در مدار مکانیکال لازم داریم.

اما در این ویدیو اجزای تشکیل دهنده خط مایع و مکانیکال سیال را از نزدیک میبینیم و بر اهمیت نظافت و تمیزی کندانسور میپردازیم چرا که همانطور که پیشتر توضیح داده شد؛ وظیفه کندانسور تبادل حرارت بین گاز داغ متراکم شده با هوا یا آب میباشد تا محصول خروجی آن یک سیال متراکم هم دما با محیط باشد و بدیهی است کثیفی کندانسور سبب عدم تحقق این وظیفه خواهد شد و منجر به افزایش فشار کاری و به طبع بالا رفتن دمای خط مایع و به دنبال آن کاهش راندمان میگردد. فلذا حتما میبایست جهت افزایش طول عمر دستگاه و همچنین بهینه کردن عملکرد آن در ابتدای فصل از تکنسین مجرب جهت نظافت کندانسور بهره مند شوید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید