مقالات آموزشی

ارزیابی سیستم هیدرونیک”پمپاژ توزیع دور متغیر”

مقدمه

سیستم هیدرونیک ایده آل ، سیستمی است که در آن از پیچیدگی های غیر ضرور پرهیز شده و کنترل ، تعمیر و نگهداری آن ساده و مصرف انرژی آن مطابق با شرایط بار لحظه ای باشد و در حالت پاره بار به درستی و مطابق طرح عمل کند . شناخت انواع سیستم های هیدرونیک این امکان را به طراحان می دهد که با توجه به موارد مذکور به انتخاب بهترین سیستم اقدام کنند . سیستم هیدرونیک جریان ثابت به لحاظ سادگی ، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد . در این سیستم صرفه جوئی مصرف انرژی اهمیت چندانی نداشته و پمپها همواره با دبی مجموع پیک بارها در حال کار هستند . با توجه به سهم عمده مصرف انرژی و هزینه های پمپاژ از کل هزینه ها و همچنین پیشرفت علم الکترونیک و امکان کنترل دور موتورهای الکتریکی با راندمان بالا[۱ ، [امکان مدیریت این هزینه ها فراهم شده است . به این طریق میتوان به یکی دیگر از اهداف مهم یک سیستم هیدرونیک ایده آل که در آن مصرف انرژی مطابق با شرایط بار لحظه ای تغیر کند ، دست یافت . یکی از این گزینه ها سیستم پمپاژ توزیع دور متغیر است که در این مقاله به معرفی ، بررسی ابعاد و جوانب آن و ارزیابی این سیستم در مقایسه با سیستم جریان ثابت پرداخته خواهد شد .

ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید