ویدیو ها

استارت اولیه کمپرسور ۱۶۰ اسب اسکرو بیتزر پس از تعمیر

تعمیر و استارت اولیه کمپرسور ۱۶۰ اسب اسکرو بیتزر کمپرسور بیتزر
و کمپرسور اسکرو تهویه مطبوع و داکت اسپلیت

شرکت نسیم تهویه آروند مجری و کارشناس در سرویس و نگهداری تاسیسات و تهویه ساختمان و سردخانه

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید