خدمات و تعمیرات

پروژه بانک پاسارگاد

پروژه بانک پاسارگاد

جهت تعمیرات و Overhaul چیلر تراکمی آب خنک ۱۰۰ Tr مراجعه کرده  است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به ساخت و تعویض اواپراتور، تعمیرات تمامی کمپرسورها، شستشو و خشک نمودن مدار لوله و کندانسور، اسید شویی کندانسور و در نهایت شارز مبرد و روغن و راه اندازی و تحویل بوده است که با توجه به صدمه وارد شده به چیلر و همچنین مختصر توضیحات داده شده دستگاه در صحت و سلامت کامل از سال ۱۳۹۳ تا کنون در حال کار می باشد. ساختمان اداری خزانه سرپرستی حمل پول شمال تهران بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید