مقالات آموزشی

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای هوشمند

مقدمه

مدیریت انرژی در تعریف به معنای استفاده مقرون به صرفه و کارآمد از انرژی است. بسته به نوع مصرفی که یک ساختمان دارد دستگاههای پرمصرف متفاوتند. به عنوان مثال در ساختمانهای اداری و تجاری دستگاه تهویه مطبوع و سیستم روشنایی مرکزی پرمصرفترین هستند. البته کاربرد سیستمهای HVAC مصرف انرژی را تا حد زیادی با کاهش روبرو ساخته است. در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه عملکرد سیستمهای مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت.

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید