خدمات و تعمیرات

پروژه بیمارستان آریا اهواز

پروژه بیمارستان آریا اهواز

 اسیدشویی ۳ دستگاه چیلر جذبی ۳۲۰ Tr  برند ابارا مراجعه کرده است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به بازکردن و شستشو و اسید شویی گردیده و در نهایت پس از اسیدشویی و اقدامات لازم و همچنین فیلتراسیون دستگاهها روشن و تحویل گردیده است. ساختمان بیمارستان آریا در شهر اهواز واقع در کیانپارس در سال ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید