مقالات آموزشی

طراحی کندانسور و انتخاب آن

میتوان گفت یکی از مهمترین اجزای یک سیکل برودت، کندانسور است و در انتخاب این مهم می بایست پارامترهای مهمی را در نظر گرفت. در این مقاله در تلاش هستیم بخش مختصری از این ویژگی ها را مطرح کنیم و همچنین انواع کندانسورها را معرفی کنیم.

کندانسورها بسیار متنوع و متفاوت هستند ولی به دو گروه آب خنک و هواخنک در اولین گام تقسیم بندی میشوند. در این حوزه  و تفاوت هایش پیش تر بصورت کامل توضیح و مقاله ارائه شده است که میتوان با رجوع به قسمت مقالات آموزشی سایت مطالعه کرد. ولیکن همانطور که از نامگذاری مشخص است، کندانسورهای آب خنک با آب، خنک میشوند و کندانسورهای هوا خنک با هوا، خنک میشوند.

گام بعدی انتخاب کندانسور به صورت صحیح، آگاهی از قدرت کمپرسور برودتی سیکل تبرید و در ادامه آگاهی از کاربری سیکل، دمای تبخیر اواپراتور سیکل تبریدی و همچنین عوامل محیطی اعم از موقعیت جغرافیایی، دمای محیط، مقدار رطوبت موجود در محیط و ارتفاع محیط از سطح دریا است .

گام بعد مسئله جانمایی کندانسور است که بدیهی است اگر بهترین کندانسور را با توجه به کاربری سیستم در نظر بگیریم ولیکن موقعیت نصب را صحیح انتخاب نکنیم و از جانمایی صحیح بهره نبریم عملاً تمامی کارها بیهوده بوده است.

در مسئله جانمایی بسیار مهم است که گردش هوا به صورت صحیح صورت گیرد.

نکته: در طراحی و انتخاب کندانسور در مناطق گرمسیری باید حتماً از کندانسورهایی با تعداد ردیف بالا استفاده نکنیم، چرا که در این صورت قطعاً  افت فشار شدید راندمان مواجه خواهیم شد.

تنوع کندانسورها به شرح ذیل است:

 

  • کندانسور آب خنک : ۱- پوسته و لوله Shell & Tube    ۲-صفحه ای  Plate  ۳-لوله لوله  Tube & Tube
  •  
    • کندانسور هواخنک :  ۱- بالا زن     ۲-روبرو زن     ۳- V Type      ۴- W Type

دیدگاهتان را بنویسید