مینی چیلر آپارتمانی CS بوران

از ویژگی های این مینی چیلر ها به موارد زیر می توان اشاره کرد • ظرفیت سرمایش KW( 6 الی

مینی چیلرهای CP

از ویژگی این چیلر ها به موارد زیر می توان اشاره کرد: • ظرفیت سرمایش KW ( 28الی۶۹) • دارای

مینی چیلرهای CT

از ویژگی این مینی چیلر ها به موارد زیر می توانیم اشاره کرد: • ظرفیت سرمایش KW( 18 الی ۴۵)