مینی چیلر GREE HLR

0

مینی چیلر هوا خنک اسکرال گری دارای ظرفیت های 2.5 تا 13 تن تبرید