خدمات و تعمیرات

پروژه ایلیاد کار وشمگیر

پروژه ایلیاد کار وشمگیر رامیان

کارخانه تولید پروفیل UPVC شرکت ایلیاد کار وشمگیر جهت Overhaul و تعویض کندانسور چیلر مراجعه کرده است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به ساخت  و تعویض کندانسور آب خنک به هواخنک، تعمیرات بنیادین و Overhaul و همچنین مشاوره طراحی و اجرای مدار Chilled Water جهت افزایش راندمان سیستم و در نهایت راه اندازی و تحویل گردید. واقع در استان گلستان شهرستان رامیان  در سال ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید