خدمات و تعمیرات

پروژه ساختمان اداری بیمه نیروهای مسلح

پروژه ساختمان اداری بیمه نیروهای مسلح

 یک دستگاه Rooftop Package دائم کار جهت خنک کاری دستگاههای Data Center برند یونیفلر مراجعه کرده است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به Overhaul و تعمیرات اساسی شده است و همچنین با اضافه کردن دستگاه رطوبت گیر در اتاق منجر به افزایش راندمان سیستم شده و در نهایت دستگاه روشن و تحویل گردیده است. ساختمان اداری بیمه نیروهای مسلح تهران- خیابان دبستان در سال ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید