خدمات و تعمیرات

پروژه سپید پروفیل پیام

پروژه سپید پروفیل پیام

خط تولید پروفیل  UPVC شرکت سپید پروفیل پیام جهت تعمیرات و تعویض کندانسور دو دستگاه چیلر تراکمی هواخنک ۱۰۰ Tr مراجعه کرده که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به ساخت، تعویض کندانسور هواخنک تعمیرات کمپرسور و اصلاحات تابلو برق ، شستشو و خشک کردن اواپراتور و سایر اقدامات و در نهایت شارژ مبرد و روغن و راه اندازی و تحویل در دو مرحله گردیده است. واقع در استان گلستان شهر گرگان شهرک صنعتی آق قلا  در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید