خدمات و تعمیرات

پروژه پتروشیمی ستاره خلیج فارس

پروژه پتروشیمی ستاره خلیج فارس

تعداد  ۴ دستگاه چیلر تراکمی آب خنک متعلق به سال ۱۹۷۶ جهت تعمیرات و Overhaul مراجعه کرده است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به تعویض اواپراتورها، تعمیرات کمپرسور ها، شستشو و خشک کردن مدار لوله و کندانسور، اسیدشویی کندانسور و غیره  و در نهایت شارژ مبرد و روغن و راه اندازی و تحویل گردیده است. ساختمان اداری پتروشیمی ستاره خلیج فارس واقع در تهران-میدان هفت در سال ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید