ویدیو ها

چیلر صنعتی ۵۰ تن تبرید هواخنک با کمپرسور پیستونی

راه اندازی چیلر صنعتی ۵۰ تن تبرید هواخنک با کمپرسور پیستونی متعلق به شرکت وایا باتری؛ در راه اندازی چیلرهای صنعتی که جهت یک فرآیند راهبری میشوند بسیار مهم است که چگونه لوله کشی گردش آب شکل بگیرد، چرا که با خلاقیت و ابتکار میتوان همزمان از الگوریتم Ice Storage استفاده کرد با چنین الگوریتمی همواره حجمی متناسب با ظرفیت تبریدی دستگاه و مقدار دبی مصرفی آب همگن و هم دما خواهیم داشت علاوه بر اینکه نرخ افزایش دما تابعی از دبی ورودی آبگرم در حجم تعیین شده است و در این پروژه از چنین روشی استفاده شده است. شرکت نسیم تهویه آروند مجری و کارشناس در سرویس و نگهداری تاسیسات و تهویه ساختمان و سردخانه

دیدگاهتان را بنویسید