مقالات آموزشی

کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشاورزی

مصرف روز افزون انرژی، کاهش پیوسته ذخائر سوخت های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این نوع سوخت ها، استفاده از منابع انرژی جایگزین و پاک را ضروری ساخته است. بر طبق برآوردهای انجام شده، ذخائر سوخت های فسیلی در جهان به طور متوسط عمری در حدود ۰۱۱ سال خواهند داشت. البته این دوره در مورد نفت کمتر و در مورد ذغال سنگ بیشتر است. اما اگر فرض کنیم عمر ذخائر خیلی بیش از این هم باشد آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از این سوخت ها محدودیت هایی را در استفاده از سوخت های فسیلی ایجاد می کند. گرم شدن کره زمین در سال های اخیر و ادامه این وضع در سال های آینده می تواند اثرات جبران ناپذیری را برای حیات در این کره بوجود آورد.

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید