هیچ محصولی یافت نشد.

ریشه ی برند رفکامپ (RefComp) ایتالیایی است اما امروزه کارخانه این شرکت در چین که به دست کمپانی اسنومن چین خریداری شده است؛ به ساخت کمپرسور ادامه می دهد. کمپرسور رفکامپ در برابر با برند های اروپایی خود از دیدگاه تکنولوژی و کیفیت ساخت کمی کمتر است اما با پیشرفت هایی که در این چندسال گذشته داشته است توانسته است دوری خود با دیگر برند ها را کم کند.