شرکت نسیم تهویه آروند با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تاسیسات و تهویه مطبوع متشکل از چهار دپارتمان به شرح ذیل می باشد:
الف) تامین تجهیزات تبرید و تهویه
ب) ساخت و تولید تجهیزات تهویه مطبوع
ج) نصب و راه اندازی موتورخانه و انواع سیستم های تهویه مطبوع
د) نگهداری انواع موتورخانه و سیستم های تهویه مطبوع و تعمیرات

handshake-close-up-executives E_11zon

همکاری با مجموعه

maraba (6)_11zon

مشتریان و رضایتمندی

maraba (6)_11zon

معرفی مجموعه