پروژه بانک پاسارگاد تهران

ساختمان اداری خزانه سرپرستی حمل پول بانک پاسارگاد شمال تهران در سال ۱۳۹۳ برای تعمیرات و Overhaul چیلر تراکمی آب خنک ۱۰۰ Tr درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به ساخت و جایگزینی اواپراتور، بازسازی همه ی کمپرسورها، شستشو و خشک نمودن مدار لوله و کندانسور، اسید شویی کندانسور و در پایان شارژ مبرد و روغن و راه اندازی فرجامید، که با آگاهی به آسیب ایجاد شده به چیلر و همچنین گزارش های داده شده؛ دستگاه از سال ۱۳۹۳ تاکنون به درستی کار می کند. 

پروژه های مرتبط