بوران تولید کننده چیلرهای تراکمی ایرانی در انواع چیلرهای صنعتی و چیلرهای مسکونی

نمایش دادن همه 5 نتیجه

چیلر CK

چیلر CK اسکرال هواخنک چیلر CK از ظرفیت ۳۰تن تبرید نامی الی ۶۰تن تبرید نامی تولید می گردند. چیلر CK

چیلر CW

چیلرCW از ویژگی های این مدل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ظرفیت سرمایش ۳۰ تن تبرید الی ۱۰۰

چیلر اسکرو CA

از ویژگی این مدل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ظرفیت سرمایش(۴۰ تن تبرید تا ۱۸۰ تن تبرید) دارای

مینی چیلرهای CP

از ویژگی این چیلر ها به موارد زیر می توان اشاره کرد: • ظرفیت سرمایش KW ( 28الی۶۹) • دارای