نمایش 1–18 از 30 نتیجه

چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی | HITACHI ATHYZ RCU50ATHYZ1

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی، تروپیکال مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 50 تن تبرید

چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی | HITACHI ATHYZ RCU60ATHYZ1

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی، تروپیکال مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 60 تن تبرید

چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی | HITACHI ATHYZ RCU75ATHYZ1

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی، تروپیکال مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 75 تن تبرید

چیلر هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی | HITACHI ATUZ RCUP102ATUZ

چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه ای از ظرفیت 30 تا 300 تن تبرید