یازاکی YAZAKI

سرآغاز

در سال ۱۹۲۹ یازاکی YAZAKI به دست Mr. Sadami Yazaki ایجاد شد. در سال ۱۹۶۳ نخستین دفتر فروشخود را در آمریکا ایجاد کرد. در سال ۱۹۷۰ ساخت چیلرهای  جذبی را آغاز کرد. همچنین در سال  ۱۹۷۴ یازاکی YAZAKI نخستین سیستم تهویه مطبوع خورشیدی در ژاپن را در Solar House1 راه اندازی کرد. در سال ۱۹۷۷ نخستین چیلر آب گرم Aroace را ساخت. در سال ۱۹۸۰ یازاکی YAZAKI با گشایش نخستین دفتر در انگلستان به اروپا هم راه پیدا کرد.

پیشینه

امروزه یازاکی YAZAKI پیشتاز در زمینه ی سیستم های گرمایشی و سرمایشی چیلرهای جذبی در بخش بازرگانی و همگانی میباشد. یازاکی YAZAKI نخستین سازنده انبوه چیلرهای جذبی در اندازه های کوچک و میانه در جهان و نخستین سازنده سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی با نوآوری نوین چیلرهای آب داغ با نام (Aroace Water Fire Chiller) می باشد. یازاکی YAZAKI در سال  ۲۰۰۱ ساخت گونه ی تازه ی چیلرهای آب داغ WFC-S با ویژگی ساخت بی مانند برای کاهش زمان Start up را انجام داد. و در سال ۲۰۰۷ یازاکی YAZAKI مدل تازه Aroace با گنجایش سرمایشی kw17.5 را به بازارهای اروپا روانه کرد و گواهینامه بازرگانی برتر را از IMD/Switzerland دریافت نمود.

گسترش

در ایران یازاکی YAZAKI را بیشتر با چیلرهای خورشیدی میشناسند، ایده ی بزرگ و کارآمدی در آن سالها برای راه اندازی و بهره برداری یک دستگاه چیلر جذبی با راندمان ایده آل با به کار گیری از انرژی خورشید بود، که بی تردید در ایران نیز بی مانند بوده و بسیار این دستگاه را پسند کردند، همه ی دستگاه های ژاپنی همواره در جهان ویژه بوده و هستند، مانند چیلر؛ گرچه که باید گفت چیلرهای جذبی یازاکی رزومه درخشانی در ایران دارند و با گذشت زمان همانگونه که گمان می شد آزمون خود را پس داده اند.

برای شناخت بیشتر یازاکی YAZAKI در ادامه با ما همراه باشید:

گروه پشتیبانی یازاکی YAZAKI همواره و همه جا آماده ی همکاری با آماد مردم می یاشد.

همه ی دستگاه های ساخت یازاکی YAZAKI از ایمنی و آسودگی شما پشتیبانی می کنند و  بازه ی گسترده ای در ماشین، خانه و شهر شما را در بر میگیرد، مانند: دسته سیم خودرو گرفته تا سیم های برق، دستگاه های گازسوز، تهویه مطبوع و دستگاه های گرمایشی خورشیدی. افزون بر این، در تلاش برای ایجاد نوآوری های تازه در راستای نگهداری و پرستاری و همچنین در تلاش برای پاکی و پایداری زیست بوم.

یازاکی YAZAKI از هنگام ساخته شدن در سال ۱۹۴۱، با آرمان “کمپانی همگام با جهان” و “کمپانی برای نیاز همگان” آماده کمک به همگان از راه ساخت دستگاه های گوناگون و کارآفرینی در تلاش است.

یازاکی YAZAKI همچنان به تلاش خود ادامه می دهد تا نیاز خریداران را برآورده کند. یازاکی YAZAKI در بازه ی گسترده ای از دستگاه های وابسته به زندگی مردم، مانند: تهویه مطبوع، لوازم خورشیدی، وسایل گازسوز، سیم های برق، و قطعات خودرو، بیشتر دسته سیم و قطعات الکترونیکی (برای وسایل نقلیه) بازرگانی می کند. یازاکی YAZAKI همچنین در نلاش است تا با پژوهش های نوآورانه خود بتواند در آینده یک روند تازه ای در خودروسازی ایجاد کند، و از رانندگی ایمن با کمک هوش مصنوعی پشتیبانی کند. اکنون که آگاهی از پاسداری از زیست بوم در سراسر جهان رو به افزایش است، یازاکی YAZAKI به تلاش های بازرگانی خود برابر با آرمان کمپانی ادامه خواهد داد تا بیش از هر هنگام دیگری با زیست بوم جهانی همزیستی کند.

 

یازاکی YAZAKI در جایگاه کمپانی سیم برق در سال ۱۹۶۳ ساخته شد و نام بازرگانی خود را در سال ۲۰۱۲ دگرگون کرد.

برای گفتگو درباره ی خرید دستگاه های یازاکی YAZAKI در سبک های گوناگون با گروه نسیم تهویه آروند همراه باشید.