تعمیرات و Overhaul

شرکت نسیم تهویه آروند با هدف ارائه خدمات مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و برودتی صنعتی و مسکونی آماده همکاری می باشد.

بدیهی است این مجموعه همواره به دنبال ارائه خدمات نوین در این حوزه بوده است. و همواره در طول سالیان گذشته و هم اکنون اهم هدف این مجموعه کسب رضایتمندی مشتریان و تمام برندها و شرکت هایی که بعنوان نماینده خدمات مفتخر به همکاری با آنان هستیم بوده است؛ گواه این مهم اخذ رضایتمندی و تقدیر طی سالیان گذشته بوده و سبب افتخار این شرکت می باشد.

به منظور تحقق این هدف والا این مجموعه با پوشش اکیپ های آموزش دیده و داشتن تجربه اجرای صدها پروژه ی شاخص، آماده ارائه خدمات میباشد .

از سوی دیگر جهت حفظ منافع کارفرما این مجموعه تلاش کرده پیش از فروش کالا در هر دو حوزه صنعتی و مسکونی تمامی زوایا و نکات لازم در حوزه ارائه خدمات و نگهداری را در بربگیرد. چراکه حفظ هر نوع دستگاهی مهمتر از تهیه آن می باشد و به نوعی سرمایه گذاری برای پروژه است.