تبرید و سرد خانه

فرآیند تامین هوای با کیفیت با دمای ایده آل و به اندازه لازم می گویند که شاخه ای از علم مهندسی مکانیک است که سبب اسایش و رفاه زندگی انسان متمدن می شود .