پروژه های فروش

پروژه بانک ملت بیرجند

پروژه بانک ملت بیرجند

فروش، طراحی و اجرای سیستم های VRF و داکت اسپلیت کل ساختمان  همراه لوله کشی و نصب تمامی یونیت ها و کانال کشی. ساختمان مرکزی سرپرستی بانک ملت استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند در سال ۱۳۹۱،

دیدگاهتان را بنویسید