خدمات و تعمیرات

پروژه تهران دارو

پروژه تهران دارو

کارخانه و سالن بسته بندی شرکت تهران دارو مجهز به ۲ دستگاه چیلر جذبی بخار ۲۸۰ Tr جهت تعمیرات و رفع نشتی و فیلتراسیون مراجعه کرده است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به رفع نشتی، شستشو و اسیدشویی، فیلتر و در نهایت راه اندازی و تحویل گردیده است.  شرکت تهران دارو واقع در تهران-جاده مخصوص در سال ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید